Αναλαμβάνουμε : Κατασκευές και Επισκευές Τζακιών - Μονώσεις Ταρατσών.

 

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή και επισκευή τζακιών, καθαρισμός τζακιών, μονώσεις ταρατσών, στεγανοποιήσεις.

 

Δάβιος Γιάννης - 6932754215