Επικοινωνήστε μαζί μας

Στοιχεία επικοινωνίας

Δάβιος Γιάννης
Υπεύθυνος Τεχνικών έργων, Μελέτες & Επίβλεψη

Email : info@tks.gr
Τηλέφωνο
2114077351-6932754215

Πληροφορίες
Βρισκόμαστε στην Αθήνα και αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα.