ΤΑΡΑΤΣΟΚΗΠΟΣ

ΤΑΡΑΤΣΟΚΗΠΟΣ

Έχουν παρατηρηθεί θερμοκρασίες στις επιφάνειες των ταρατσών σε περίοδο ΚΆΥΣΩΝΑ που ξεπερνούν τους 65o C .

Τα φυτά για τις ανάγκες του μεταβολισμού τους απορροφούν την ζέστη και περιορίζουν την θερμική ροή στο εσωτερικό των κτηρίων .

Σε ένα φυτεμένο δώμα που έχει τα υλικά και κυρίως την σύνθεση του οργανικού υποστρώματος που εφαρμόζει το σύστημά μας, η επιφανειακή θερμοκρασία ( πάνω από τα φυτά) δεν θα ξεπεράσει ακόμη και σε περίοδο καύσωνα τους 33o-34o C .

To σύστημά μας μπορεί να πετύχει μείωση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κτηρίου και μάλιστα στον τελευταίο όροφο από 7-9o C .

Αντίστοιχα τον Χειμώνα ή σε πολύ παγερές ημέρες το δώμα προστατευόμενο από το σύστημα μας ( εξαερισμός DRAIN, θερμομόνωση ριζικού συστήματος 1,5-3cm, οργανο-φυτικό compost, εδαφοκάλυψη από έρποντα παχύφυτα ) διατηρεί σταθερές θερμοκρασίες που στην εξωτερική επιφάνεια του σκυροδέματος δεν θα είναι ποτέ χαμηλότερες από 0ο C .

Επομένως δεν παγώνει εξωτερικά το σκυρόδεμα , δεν παγώνει γενικά η στέγη στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ως εκ τούτου τα συστήματα θέρμανσης στο εσωτερικό του κτηρίου με λιγότερη κατανάλωση πετυχαίνουν σε συντομότερο χρόνο την επιθυμητή θερμοκρασία.

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.